RSS
A A A

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

06.02.2019

Dobczyce, dnia 06.02.2019r.


MGOKIS -K 221/P-1/19

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym


Przeznacza się do wynajmu w trybie bezprzetargowym, za zgodą Rady Miejskiej
w Dobczycach, uchwała nr V/35/19 z dnia 30 stycznia 2019 r., na rzecz dotychczasowego najemcy Angeliki Kasprzyckiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Kasprzycka Angelika Salon Urody „Miracle”, Rucola Caffe z siedzibą 32-410 Dobczyce, Rynek 28, na czas określony tj. okres do dnia: 31.01.2025r., lokal użytkowy o powierzchni 92,60 m2, składający się z:
- bufetu i sali konsumpcyjnej o powierzchni 64,2 m2,
- zaplecza bufetu o powierzchni 10,9 m2, ,
- zmywalni o powierzchni 4,0 m2,
- magazynu o powierzchni 7,4m2,
- komunikacji o powierzchni 4,4m2,
- toalety dla personelu o powierzchni 1,7m2,
pod działalność gospodarczą / prowadzenie kawiarni /, usytuowany na I piętrze, znajdujący się w budynku stanowiącym własność Gminy i Miasta Dobczyce zlokalizowanym w Dobczycach przy ulicy Szkolnej 43, położonym na nieruchomości oznaczonej jako działka: nr: 1531/4, 1534/4 - dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą nr KR2Y/00015570/2; nr: 1532,1533 - dla której Sąd Rejonowy
w Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą nr KR2Y/00015490/7 oraz na części działek nr 1540/3, 1390, 1691/2, 1534/7 dla których Sąd Rejonowy w Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą nr KR2Y/00015570/2

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.

Wysokość miesięcznej stawki czynszu za najem lokalu wynosi 21,00 zł netto za 1 m2 + podatek VAT wg obowiązującej stawki. W cenę wliczone są koszty eksploatacyjne związane z centralnym ogrzewaniem.
Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie z dołu do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Aktualizacja czynszu tj. jego podwyższanie następować będzie zgodnie z zapisami umowy corocznie o wskaźnik równy wskaźnikowi wzrostu cen i usług za dany okres,
wyliczony i ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Informacje dotyczące lokalu udzielane są w Biurze Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach, pokój nr 143, w godzinach od 8:00 do 16:00, tel 533 990 660, 12 2716 757.

Opublikował: Michał Ładyga
Publikacja dnia: 06.02.2019

Dokument oglądany razy: 1686
« inne aktualności