RSS
A A A

Przedmiot działalności

M-GOK i S prowadzi działalność kulturalną, upowszechniania i tworzenia kultury i sztuki, sportowo-rekreacyjną i turystyczną, organizacji wypoczynku, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i regionalnego, ochrony i promocji tradycji kulturowych, promocji gminy i jej mieszkańców, nawiązywanie kontaktów i prowadzenie współpracy z artystami, twórcami i instytucjami kultury w kraju i za granicą. Szczególnym adresatem działalności MGOK i S jest młodzież.

Do podstawowych zadań M-GOK i S należy:

 1. rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych
 2. przygotowanie do właściwego rozumienia i odbioru wartości kulturalnych,
 3. kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 4. tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 5. stwarzanie warunków dla funkcjonowania amatorskich artystycznych kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów itp.,
 6. edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy o sztuce,
 7. popularyzacja i organizowanie kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku
 8. współdziałanie z innymi jednostkami gminnymi, mające na celu upowszechnianie kultury i sportu.

Zadania w zakresie działalności M-GOK i S realizuje poprzez:

 1. organizację imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych,
 2. inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze,
 3. podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych i oświatowych,
 4. działalność instrukcyjno-metodyczną,
 5. prowadzanie działalności wydawniczej i promocyjnej,
 6. prowadzenie kursów języków obcych,
 7. organizację wystaw, przeglądów i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego,
 8. inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form twórczości mieszkańców gminy,
 9. współdziałanie z innymi jednostkami upowszechniania oświaty, kultury i sportu,
 10. prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi,
 11. wspieranie rozwoju sportu i współdziałanie ze stowarzyszeniami, klubami i innymi grupami sportowymi.
 12. Zarządzanie posiadanymi obiektami gminnymi, w tym budynkami, urządzeniami, wyposażeniem, udostępnianie bazy lokalnej będącej w posiadaniu.


Opublikował: Michał Ładyga
Publikacja dnia: 29.03.2012
Podpisał: Andrzej Topa
Dokument z dnia: 28.03.2012
Dokument oglądany razy: 3 817